Tietosuoja

Tämä on Paijan maatilamajoituksen rekisteri- ja tietosuojaseloste henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
Dokumentin viimeisin muutos on tehty 17.9.2018.

Yleistä

Pyrimme palvelemaan sekä nykyisiä, että mahdollisia tulevia asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, ja sen vuoksi keräämme sivujemme kävijöihin liittyviä tietoja, kuten heidän käyttäytymisestään verkkopalvelussamme. Kotisivumme on avoimesti kaikkien vierailijoiden käytettävissä, eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä.

Rekisterin tietoja käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, sekä kotisivun sisällön käyttäjälle esittämiseen, sivuston kehittämiseen ja ylläpitoon. Sikäli kun se on asiakassuhteen kannalta olellista, rekisterin tietoja voidaan käyttää myös asiakkaan informoimiseen sekä laskutusasioihin.

Henkilötietojen keräämisen kautta voimme lähettää sinulle myös tarjoamiimme palveluihin liittyviä markkinointiviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada tällaisia viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta rekisterin ylläpitäjälle.

Tietojen kerääminen

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

  • IP-osoite
  • Ohjelmisto – ja laitteistotiedot
  • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta.

Rekisterinpitäjä

Paijan maatilamajoitus, Köllintie 20, 32100 YPÄJÄ
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hannu Paija, info@paija.fi, 0500-532535

Verkkosivuiltamme kerättävät tiedot

Tallennamme tiedot, jotka asiakas toimittaa sivujemme yhteydenottolomakkeen kautta. Jos meille lähetettyyn viestiin halutaan vastaus, tulee yhteydenotto lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä viestejä säilytetään siten, kun se asiakkaan palvelemisen kannalta on tarpeellista.

Henkilötietoja sisältävien palautteiden ja muiden yhteydenottojen lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen lähettämisen osalta.

Keräämiämme tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ei myydä, vaihdeta tai siirretä ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä palveluidemme ja liiketoimintamme suorittamisessa. Myös näiden luotettujen osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle ellei se ole välttämätöntä asiakkaan palvelemiseksi. Mikäli näin tapahtuisi, myös tällöin tietojen käsittely ja siirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Henkilötietojen säilytys

Keräämiämme henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat kuitenkin vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Yleensä sopimuksen päätyttyä poistamme henkilötiedot järjestelmistämme. Google Analytics -palvelun keräämiä vekkosivustomme yksilöiviä kävijätietoja säilytetään 14 kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti Googlen palvelimilta.

Sosiaalisen median liitännäiset

Sivuillamme on linkkejä sekä yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiin, kuten Facebook ja Youtube. Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Meillä ei ole määräysvaltaa näiden palveluiden tietosuojakäytäntöihin, emmekä siten ole vastuussa mistään kyseisten palveluiden tallentamista yksilöivistä henkilötiedoista tai niiden käytöstä.

Käyttäjän oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa käyttää edellämainittuja oikeuksiaan, hänen tulee lähettää siitä täsmällinen ja eritelty pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kommentointi on suljettu.